Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Suomen Taidetarvike, Y-tunnus 0477755-4
Vapaudentie 56 A 101
60100 Seinäjoki

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:
Merja Louhivesi
Puhelin 050-5924392

Rekisterin nimi:
Suomen Taidetarvikkeen asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste:
Asiakassuhde

Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisteritietoja käytetään Suomen Taidetarvikkeen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen. Rekisteritietoja voidaan käyttää Suomen Taidetarvikkeen ja asiakkaan väliseen markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi. Asiakkaan ottaessa yhteyttä nettisivujen kautta viestit säilytetään niin kauan että asiakas on vastaanottanut tilaamansa tavarat. Puhelimitse tulleet tilaukset kirjataan tilauskirjaan. Puheluja ei nauhoiteta missään tilanteessa.

Rekisterin sisältämät tiedot:
Rekisteri sisältää Suomen Taidetarvikkeen asiakkaista seuraavia tietoja:

– Asiakkaan perustiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
– Asiakuuteen liittyvä tieto yritys, oppilaitos, opettaja, kuluttaja
– Asiakashistoria aiemmista tilauksista
– Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen liittyvät tiedot

Rekisteritietojen tietolähde:
Asiakkaan antamat tilaustiedot

Tietojen luovutus:
Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus:
Rekisteriä käyttää vai yrityksen henkilökunta

Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Suomen Taidetarvike, Vapaudentie 56 A 101, 60100 Seinäjoki
Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Suomen Taidetarvikkeen asiakasrekisterin rekisteritietoja.